Etický kódex a Úprava konfliktu záujmov schválená výkonnou radou

Výkonná rada schválila etický kódex a vnútorný predpis "Úpravu konfliktu záujmov členov kolektívnych orgánov a pracovných skupín výkonnej rady agentúry" na svojom piatom zasadnutí.