Faktúry

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOFakturované plnenieHodnota plneniaDátum doručeniaČíslo zmluvyČíslo objednávky
DF200011Ing. Pavol Regina - "REGINA"Hattalova 12, 831 03 Bratislava116336653kancelárske potreby558,3720.01.20202020/0003
DF200010Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374poplatok V4 Cloud693,6020.01.2020003/2019
DF200009CVTI SRLamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava00151882nájom hnuteľných vecí25,2116.01.202035/2019
DF200008Ing. Eva Hlivová - bezp.skOrechová 25, 821 06 Bratislava35330741služby TPO a BTS20,0016.01.2020009/2019
DF200007Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124poštové služby5,9016.01.2020
DF200006Konica Minolta Slovakia, s.r.o.Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava31338551multifunkčná tlačiareň3297,5416.01.2020015/2019
DF200005Konica Minolta Slovakia, s.r.o.Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava31338551multifunkčná tlačiareň3.297,5416.01.2020015/2019
DF200004Doxx-stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky99,0213.01.2020001/20192020/0001
DF200003Slovakia Online, s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445monitoring médií174,0010.01.20202019/0023
DF200002Doxx-stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky509,0010.01.2020001/20192020/0001
DF200001O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava52113680mobilné služby122,6407.01.2020006/2009
DF1910101Dr. Achim HopbachRakúskokonzultácie ku akreditáciám1536,4130.12.2019011/2019
DF190100StormLevel, a.s.Budyšínska 36, 831 02 Bratislava48034029Vypracovanie dokumentácie GDPR1530,0030.12.20192019/0053
DF190099Ing. Eva Hlivová - bezp.skOrechová25, 821 06 Bratislava35330741tvorba dokumentácie BOZP, OPP a rizík220,0030.12.2019009/2019
DF190098Ing. Eva Hlivová - bezp.skOrechová 25, 821 06 Bratislava35330741služby TPO a BTS13,3330.12.2019009/2019
DF190097Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124poštové služby68,2017.12.2019
DF190096Dr.Mark P. JonesVeľká BritániaPoradenská činnosť k štandardom1934,9317.12.2019007/2019
DF190095B2B partner, s.r.o.Šulekova 2, 811 06 Bratislava444413467lekárničky160,8017.12.20192019/0055
DF190094Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374aplikačné a systémové konzultácie435,7217.12.2019003/20192019/0058
DF190093Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374aplikačné a systémové konzultácie269,4012.12.2019003/20192019/0049