Objednávky

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plneniaDátum vyhotoveniaSchválil
2020/0004Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Vema V4 Cloud693,615.01.2020Mgr. Zuzana Romančíková
2020/0003Ing. Pavol Regina - "Regina"Hattalova 12, 831 03 Bratislava11636653kancelárske potreby558,3710.01.2020Mgr. Zuzana Romančíková
2020/0002DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000karta Doxx12,0008.01.2020Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2020/0001Doxx - Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky584,0008.01.2020Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0058Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Modul CEP365,0016.12.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0057Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava31338551multifunkčné tlačiarne, inštalácia + preprava6.595,0812.12.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0056interNETmania SK, s.r.o.Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš50462164Tonery327,2009.12.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0055B2B Partner, s.r.o.Šulekova 2. 811 06 Bratislava444413467lekárnička160,8006.12.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0054DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky440,0004.12.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0053StormLevel, a.s.Budyšínska 36, 831 02 Bratislava48034029Dokumentácia GDPR1.530,0021.11.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0052Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Školenie nových modulov1.000,0006.11.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0051DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky540,0006.11.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0050DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravovacia karta12,0005.11.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0049Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Doplnenie modulov do SW Vema273,0005.11.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0048MMINV, s.r.o.059 12 Švábovce 33,51244543Rollup 85*200 s potlačou320,0028.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0047Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374navýšenie osobných čísiel na 30, V4 Cloud25,2024.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0046KIWI.com., s.ro.Palachovo náměstí 797/4, 625 00 Brno29352886Letenky Viedeň-Berlín, Berlín-Viedeň418,0024.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0045interNETmania SK, s.r.o.Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš50462164tonery247,9018.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0043DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky504,0007.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0044Typocon, spol. s r.o.Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava17322057vytlačenie vizitiek28,2214.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.