Údaje povinne zverejňované o členoch výkonnej rady agentúry podľa § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Údaje povinne zverejňované o členoch výkonnej rady agentúry podľa § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

 

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

predseda výkonnej rady agentúry 

§18 ods. 1 písm. a) zákona

Robert Redhammer

§18 ods. 1 písm. b) zákona

 

prof. Ing., PhD.

§18 ods. 1 písm. f)
zákona

01.03.2019 – 28.02.2025

§18 ods. 1 písm. g)
zákona

na základe výsledkov výberového konania

§18 ods. 1 písm. h) zákona

Elektronika

§18 ods. 1 písm. i) zákona

 

Mikroelektronika / Elektronika / Elektronika

 

§18 ods. 1 písm. j) zákona

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

 

 

prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M

podpredseda výkonnej rady agentúry 

§18 ods. 1 písm. a) zákona

René Matlovič  

§18 ods. 1 písm. b) zákona

 

prof. RNDr., PhD., LLM

§18 ods. 1 písm. f)
zákona

15.03.2019 – 14.03.2025

§18 ods. 1 písm. g)
zákona

Slovenská rektorská konferencia

§18 ods. 1 písm. h) zákona

Geografia

§18 ods. 1 písm. i) zákona

 

Geografia a kartografia / Humánna a regionálna geografia / Geografia

 

§18 ods. 1 písm. j) zákona

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

 

 

prof. dr. MA Július Horváth, PhD.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákona

Július Horváth   

§18 ods. 1 písm. b) zákona

 

prof. dr. MA, PhD. 

§18 ods. 1 písm. f)
zákona

15.03.2019 – 14.03.2023

§18 ods. 1 písm. g)
zákona

Študentská rada vysokých škôl  

§18 ods. 1 písm. h) zákona

Ekonomika

§18 ods. 1 písm. i) zákona

 

Ekonomika / Ekonomika / Ekonomika

 

§18 ods. 1 písm. j) zákona

 

 

 

prof. RNDr. František Kačík, PhD.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákona

František Kačík   

§18 ods. 1 písm. b) zákona

 

prof. RNDr., PhD.  

§18 ods. 1 písm. f)
zákona

15.03.2019 – 14.03.2023

§18 ods. 1 písm. g)
zákona

Rada vysokých škôl SR   

§18 ods. 1 písm. h) zákona

Technológia spracovania dreva

§18 ods. 1 písm. i) zákona

 

Anorganická chémia / Výrobné technológie / Technológia spracovania dreva

§18 ods. 1 písm. j) zákona

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákona

Viliam Kupec   

§18 ods. 1 písm. b) zákona

 

Ing., PhD., MBA

§18 ods. 1 písm. f)
zákona

15.03.2019 – 14.03.2025

§18 ods. 1 písm. g)
zákona

Slovenská komora audítorov

§18 ods. 1 písm. i) zákona

 

 

§18 ods. 1 písm. j) zákona

 

 

 

Mgr. art. Bálint Lovász

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákona

Bálint Lovász   

§18 ods. 1 písm. b) zákona

 

Mgr. art.

§18 ods. 1 písm. f)
zákona

15.03.2019 – 14.03.2025

§18 ods. 1 písm. g)
zákona

Študentská rada vysokých škôl

§18 ods. 1 písm. h) zákona

Hudobné umenie

§18 ods. 1 písm. i) zákona

 

Hudobné umenie

§18 ods. 1 písm. j) zákona

 

 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákona

Vladimír Patráš   

§18 ods. 1 písm. b) zákona

 

prof. PaedDr., CSc.

§18 ods. 1 písm. f)
zákona

15.03.2019 – 14.03.2021

§18 ods. 1 písm. g)
zákona

Slovenská rektorská konferencia

§18 ods. 1 písm. h) zákona

Humanitné vedy – všeobecná jazykoveda

§18 ods. 1 písm. i) zákona

 

učiteľstvo akademických predmetov, študijná aprobácia slovenský jazyk a literatúra – dejepis / Slovenský jazyk / Všeobecná jazykoveda

§18 ods. 1 písm. j) zákona

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákona

Iveta Šimková    

§18 ods. 1 písm. b) zákona

 

prof. MUDr., CSc.

§18 ods. 1 písm. f)
zákona

15.03.2019 – 14.03.2021

§18 ods. 1 písm. g)
zákona

Rada vysokých škôl SR  

§18 ods. 1 písm. h) zákona

Všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, kardiológia

§18 ods. 1 písm. i) zákona

 

Všeobecné lekárstvo / Vnútorné lekárstvo / Vnútorné choroby

§18 ods. 1 písm. j) zákona

Slovenská zdravotnícka univerzita

 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákona

Ivan Šimovček     

§18 ods. 1 písm. b) zákona

 

prof. JUDr., CSc. 

§18 ods. 1 písm. f)
zákona

15.03.2019 – 14.03.2025  

§18 ods. 1 písm. g)
zákona

Slovenská advokátska komora   

§18 ods. 1 písm. h) zákona

Trestné právo, kriminológia, kriminalistika

§18 ods. 1 písm. i) zákona

 

Právo / Trestné právo / Trestné právo  

§18 ods. 1 písm. j) zákona

Trnavská univerzita v Trnave